Pedikúra

Špony Onyclip (doplnkové odborné vzdelávanie)

1.termín: ...................... o 10.00hod

trvanie: 6 hodín

2.termín: čoskoro

cena: 100EUR

platba : vopred na účet najneskôr do: .................
miesto konania:
sídlo firmy

Vzdelávacia aktivita je určená pedikérkam/pedikérom s akreditáciou

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára , alebo emailom na adrese: remaped@gmail.com

Je potrebné uviesť : celé meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, emailovú adresu, názov kurzu a termín.
Prihlásenie je záväzné !

Odhlásenie menej ako 5 dní vrátane pred termínom bude akceptované za podmienky vrátenia 50% z poplatku za kurz, odhlásenie menej ako 3 dni vrátane pred termínom kurzu sa poplatok nevracia t.j. prepadá.

účet: IBAN SK8602000000003781011354
Názov účtu: Remaped s.r.o.
Var.symbol: 22022019

 

=======================================================================================================

Kombinovaná pedikúra (odborné doškolovacie vzdelávanie)

termín: 2.február 2018 o 10.00hod

trvanie: 3hodiny

cena: 50 EUR

platba : vopred na účet najneskôr do: 22.1.2018
miesto konania:
sídlo firmy

Vzdelávacia aktivita je určená pedikérkam/pedikérom s akreditáciou

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii Kontakty, alebo emailom na adrese: remaped@gmail.com

Je potrebné uviesť : celé meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, emailovú adresu, názov kurzu a termín.
Prihlásenie je záväzné !

Odhlásenie menej ako 5 dní vrátane pred termínom bude akceptované za podmienky vrátenia 50% z poplatku za kurz, odhlásenie menej ako 3 dni vrátane pred termínom kurzu sa poplatok nevracia t.j. prepadá.

účet: IBAN SK86.0200.0000.0037.8101.1354
Názov účtu: Remaped s.r.o.Viac tu: https://www.remaped.eu/vzdelavanie/pedikura/

termín: 2.február 2018 o 10.00hod

trvanie: 3hodiny

cena: 50 EUR

platba : vopred na účet najneskôr do: 22.1.2018
miesto konania:
sídlo firmy

Vzdelávacia aktivita je určená pedikérkam/pedikérom s akreditáciou

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii Kontakty, alebo emailom na adrese: remaped@gmail.com

Je potrebné uviesť : celé meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, emailovú adresu, názov kurzu a termín.
Prihlásenie je záväzné !

Odhlásenie menej ako 5 dní vrátane pred termínom bude akceptované za podmienky vrátenia 50% z poplatku za kurz, odhlásenie menej ako 3 dni vrátane pred termínom kurzu sa poplatok nevracia t.j. prepadá.

účet: IBAN SK86.0200.0000.0037.8101.1354
Názov účtu: Remaped s.r.o.Viac tu: https://www.remaped.eu/vzdelavanie/pedikura/

termín: 2.február 2018 o 10.00hod

trvanie: 3hodiny

cena: 50 EUR

platba : vopred na účet najneskôr do: 22.1.2018
miesto konania:
sídlo firmy

Vzdelávacia aktivita je určená pedikérkam/pedikérom s akreditáciou

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii Kontakty, alebo emailom na adrese: remaped@gmail.com

Je potrebné uviesť : celé meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, emailovú adresu, názov kurzu a termín.
Prihlásenie je záväzné !

Odhlásenie menej ako 5 dní vrátane pred termínom bude akceptované za podmienky vrátenia 50% z poplatku za kurz, odhlásenie menej ako 3 dni vrátane pred termínom kurzu sa poplatok nevracia t.j. prepadá.

účet: IBAN SK86.0200.0000.0037.8101.1354
Názov účtu: Remaped s.r.o.Viac tu: https://www.remaped.eu/vzdelavanie/pedikura/

termín: 2.február 2018 o 10.00hod

trvanie: 3hodiny

cena: 50 EUR

platba : vopred na účet najneskôr do: 22.1.2018
miesto konania:
sídlo firmy

Vzdelávacia aktivita je určená pedikérkam/pedikérom s akreditáciou

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii Kontakty, alebo emailom na adrese: remaped@gmail.com

Je potrebné uviesť : celé meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, emailovú adresu, názov kurzu a termín.
Prihlásenie je záväzné !

Odhlásenie menej ako 5 dní vrátane pred termínom bude akceptované za podmienky vrátenia 50% z poplatku za kurz, odhlásenie menej ako 3 dni vrátane pred termínom kurzu sa poplatok nevracia t.j. prepadá.

účet: IBAN SK86.0200.0000.0037.8101.1354
Názov účtu: Remaped s.r.o.Viac tu: https://www.remaped.eu/vzdelavanie/pedikura/

termín: 2.február 2018 o 10.00hod

trvanie: 3hodiny

cena: 50 EUR

platba : vopred na účet najneskôr do: 22.1.2018
miesto konania:
sídlo firmy

Vzdelávacia aktivita je určená pedikérkam/pedikérom s akreditáciou

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii Kontakty, alebo emailom na adrese: remaped@gmail.com

Je potrebné uviesť : celé meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, emailovú adresu, názov kurzu a termín.
Prihlásenie je záväzné !

Odhlásenie menej ako 5 dní vrátane pred termínom bude akceptované za podmienky vrátenia 50% z poplatku za kurz, odhlásenie menej ako 3 dni vrátane pred termínom kurzu sa poplatok nevracia t.j. prepadá.

účet: IBAN SK86.0200.0000.0037.8101.1354
Názov účtu: Remaped s.r.o.Viac tu: https://www.remaped.eu/vzdelavanie/pedikura/

termín: čoskoro

trvanie: 16hodín

cena: 200 EUR

platba : vopred na účet najneskôr do: xxxxxxxxxx
miesto konania:
sídlo firmy

Vzdelávacia aktivita je určená pedikérkam/pedikérom s akreditáciou

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára , alebo emailom na adrese: remaped@gmail.com

Je potrebné uviesť : celé meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, emailovú adresu, názov kurzu a termín.
Prihlásenie je záväzné !

Odhlásenie menej ako 5 dní vrátane pred termínom bude akceptované za podmienky vrátenia 50% z poplatku za kurz, odhlásenie menej ako 3 dni vrátane pred termínom kurzu sa poplatok nevracia t.j. prepadá.

účet: IBAN SK8602000000003781011354
Názov účtu: Remaped s.r.o.
Var.symbol: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

=======================================================================================================

Základy pedikúry pre domáce ošetrovanie - workshop

termín: čoskoro

trvanie: 4 hodiny

cena: 80 EUR

platba : vopred na účet najneskôr do: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
miesto konania:
sídlo firmy

Vzdelávacia aktivita je určená širokej verejnosti - cieľom workshopu je priblížiť verejnosti (laici, nepedikéri) ako správne ošetrovať chodidlá v rámci domácej starostlivosti, čo si všímať na chodidlách, s akými prostriedkami ošetrovať chodidlá, ako správne strihať, skracovať nechty, čistiť nechty, ako ošetrovať  nohy a nechty s prípravkami, ktoré obsahujú účinné alebo liečivé zložky a veľ.a ďalších zaujímavostí z prostredia pedikúry.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára, alebo emailom na adrese: remaped@gmail.com

Je potrebné uviesť : celé meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, emailovú adresu, názov aktivity a termín.
Prihlásenie je záväzné !

Odhlásenie menej ako 5 dní vrátane pred termínom bude akceptované za podmienky vrátenia 50% z poplatku za kurz, odhlásenie menej ako 3 dni vrátane pred termínom kurzu sa poplatok nevracia t.j. prepadá.

účet: IBAN SK86.02000000003781011354
Názov účtu: Remaped s.r.o.
Var.symbol: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

=======================================================================================================