Už nejaký čas prevádzkujeme naše služby a počas tohoto času sa neustále rozvíjame, prinášame novinky v oblasti podológie našim klientom aby sme poskytovali čo najlepšiu starostlivosť a preukazujeme odbornú spôsobilosť. Preto od júla máme pozmenený cenník - naša práca nadobúda iný charakter a to charakter vysoko odborného a profesionálneho ošetrovania. Doplnili sme služby šponovania zarastených a deformovaných nechtov o takmer všetky dostupné formy na našom trhu.

Postupne sme pridali a neustále pridávame nové služby - napr. výroba individuálnych korektorov, odoberanie sterov, čím určite potešíme tých, ktorí nemajú čas ,,behať,, po lekároch, ako aj vstupnú analýzu (Screening) nôh diabetikov so správou pre diabetológa alebo iného špecialistu, alebo aj odborné poradenstvo a konzultáciu týkajúcu sa ochorení dolných končatín, prevenciu cievnych ochorení a špecializáciu v ošetrovaní diabetických nôh.

Vážnejšie stavy konzultujeme s odbornými lekármi a špecialistami, darí sa nám v osvete a spolupráci s odborníkmi a naši klienti sú u spolupracujúcich špecialistoch vítaní. Naďalej však pracujeme na vlastnom rozvoji ale aj na rozšírení spolupráce so zdravotníkmi.