Školiace aktivity

Školiace aktivity

ReMaPed v spolupráci s agentúrou moma bude od januára 2016 poskytovať nasledovné vzdelávacie aktivity:

- kurz Základov manikúry

- kurz Základov pedikúry

- nadstavba ďalšieho odborného vzdelávania v odbore manikúra pedikúra (šponovanie, protetika...)

- kurz nechtovej modeláže (nechtový dizajn)

- kurz bankovania (terapia)

- kurz terapie telovými sviečkami

- a ďalšie podľa požiadaviek a potrieb klientov ...:0)

 

Školiace aktivity sa budú samozrejme prispôsobovať potrebám a asitácii klientov resp.frekventantov ako po obsahovej tak po organizačnej stránke. Podrobnejšie informácie budú na stránke v januári 2016.

Cieľom kurzov je najmä naučiť budúcich manikérov, predikérov a terapeutov hlavne odbornú teóriu v danej oblasti, správne metodické postupy, používanie materiálov a aplikácia produktov. Kurzy zatiaľ budú ukončené certifikátom s odbornou garanciu ( nie vhodné na otvorenie živnosti) avšak obsahovo plnohodnotné akreditovaným kurzom. K tomu bude pripsôsobená aj cena za kurz, ktorý bude ukončený certifikátom o absolvovaní odborného kurzu.