Poradenstvo

Tu nájdete základné informácie o rôznych ochoreniach týkajúcich sa končatín.

Chronická končatinová ischémia patrí k ochoreniam vyvíjajúcim sa postupne. Je konečným štádiom periférneho artériového ochorenia dolných končatín, najčastejšie vyvolaného aterosklerózou. Liečba môže prebiehať medikamentózne, endovaskulárne alebo chirurgicky.

Pri poškodení ciev končatín dochádza k nedostatočnému prísunu kyslíka a živín do tkanív, tzv. ischémii. Môže byť akútna alebo chronická. V súčasnosti patrí chronická končatinová ischémia k závažným civilizačným ochoreniam. Najčastejšie postihuje dolné končatiny.
Rizikové skupiny

Chronická končatinová ischémia postihuje predovšetkým pacientov s cukrovkou. Neobchádza však ani ľudí bez tejto choroby, no s nevhodným životným štýlom - fajčiarov, konzumentov alkoholu alebo jedál s vysokou hladinou nasýtených mastných kyselín, ktoré preukázateľne zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi. Dôsledkom nevhodnej kombinácie uvedených faktorov sa môže vyvinúť základ pre aterosklerotické postihnutie tepien. Tento patologický proces má za následok pomalé a postupné znižovanie prietoku krvi cievami.
Prejavy:

  • mravčenie prstov,
  • vznik záťažových bolestí,
  • prehlbovanie záťažových bolestí s prechodom do kľudových bolestí,
  • vznik nehojacich sa rán.